Nasze publikacje oraz biblioteka

Seria Do źródeł

Istotne historyczne teksty źródłowe

Daniel Kałaj, Rozmowa przyjacielska ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (faksymile)

Daniel Kałaj, Rozmowa przyjacielska ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (faksymile)

Westminsterskie wyznanie wiary: Przekład z manuskryptu Corneliusa Burgesa (1646) wraz z tekstem krytycznym Johna R. Bowera (2020)

Westminsterskie wyznanie wiary: Przekład z manuskryptu Corneliusa Burgesa (1646) wraz z tekstem krytycznym Johna R. Bowera (2020)

Większy katechizm westminsterski (1647) oraz Krótszy katechizm westminsterski (1647)

Zaplanowane na 2024

Większy katechizm westminsterski (1647) oraz Krótszy katechizm westminsterski (1647)

Seria Zawsze pod ręką

Podręczniki dla studentów teologii reformowanej

Joel R. Beeke oraz Randall J. Pederson, Purytanie: Biografie i dzieła

Joel R. Beeke oraz Randall J. Pederson, Purytanie: Biografie i dzieła

Louis Berkhof, Podręcznik doktryny chrześcijańskiej

Zaplanowane na 2023

Louis Berkhof, Podręcznik doktryny chrześcijańskiej

Joel R. Beeke oraz Mark Jones, Teologia purytan: Doktryna dla życia

Zaplanowane na 2024

Joel R. Beeke oraz Mark Jones, Teologia purytan: Doktryna dla życia

Seria Intelektualne wstrząsy

Dzieła pobudzające do myślenia

J. Gresham Machen, Chrześcijaństwo i liberalizm

J. Gresham Machen, Chrześcijaństwo i liberalizm

Michael Horton, Za kalwinizmem

Michael Horton, Za kalwinizmem

Nasza biblioteka w Warszawie

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: Biblioteka będzie nieczynna do dnia 8 stycznia.

Instytut służy czytelnikom zainteresowanym poznaniem dziedzictwa historii, teologii i duchowości związanej z reformacją. Bogaty zbiór najważniejszych dokumentów konfesyjnych, prac teologicznych i pobożnościowych umożliwia naszym gościom spotkanie z duchowym światem reformacji i powstałych w jej wyniku wyznań historycznych. Nasi goście mogą zetknąć się także z dziedzictwem protestanckiej kultury i sztuki w postaci śpiewników, materiałów katechetycznych, beletrystyki, poezji, a także klasyki literatury anglosaskiej.

Nasz księgozbiór obejmuje kilka tysięcy książek oraz ebooków – tekstów źródłowych, a także najważniejszych opracowań dotyczących reformacji i teologii ewangelicko-reforowanej. Ogromną część stanowią pozycje dotychczas nieznane, bądź niedostępne w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dostępnych książek.

Czytelnia funkcjonuje na zasadzie wolnego dostępu: goście mogą swobodnie przeglądać zbiory, a pracownicy Instytutu służą pomocą w razie trudności.

Biblioteka Instytutu znajduje się pod adresem ul. Patriotów 160 lok. 4 w Warszawie. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt mejlowy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Tłumacząc ważne teksty reformowane na polszczyznę, Instytut Tolle Lege realizuje istotną misję. Polska wydała na świat w czasach reformacji wybitnych protestantów, jednak w późniejszych wiekach uległa dominacji rzymskiego katolicyzmu. Instytut Tolle Lege pomaga skorygować tę teologiczną nierównowagę, dostarczając myślącym chrześcijanom wartościowe historyczne zasoby.

dr Carl R. Trueman

Recent Events

Inauguration of the Academic Year

On October 2 we inaugurated the academic year at the College of Theology and Social Sciences. Dariusz has just become the Director of English Theological Studies and is developing the Reformed/Presbyterian Theology track, newly created in cooperation with Tolle Lege. Brooke teaches Research & Writing courses.

New Publication

On September 30 we got our latest book from the printing house—A Friendly Conversation Between an Evangelical Minister and a Roman Catholic Priest. It is a Reformation-era work by Polish-Lithuanian minister Daniel Kałaj, now republished for a modern audience.

Development of the Reformed/Presbyterian Track at the College

In partnership with The College of Theology and Social Sciences in Warsaw, Dariusz was asked to develop a new Reformed/Presbyterian Theology track and serve as Director of English Theological Studies. Brooke will teach Research & Writing courses.

Official welcoming of our mission congregation

At the June Synod of the Evangelical Reformed Church of Lithuania, our church plant core group was welcomed as an official mission congregation.

Recent Events

A Conference on Puritans

On November 28 we hosted a conference on Puritans. The speakers were Rev. Dr. Dariusz Bryćko (Instytut Tolle Lege), Dr. Paul C. H. Lim (Vanderbilt Divinity School), Rev. Dr. Kamil Hałambiec (Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna), and Rev. Dr. Bob Fuller (First Presbyterian Church of San Antonio, TX). Because of the pandemic, all the lectures and the discussion panel were hosted online. More than 100 participants were able to grow in their knowledge of Biblical truth and Puritan piety.

All the lectures are available online for watching.

Calvin’s Institutes Book Promotion

On September 24 we hosted a book promotion for the first-ever translation of Calvin’s Institutes to Polish, published by HORN.

What does Tolle Lege Mean?

Tolle Lege is a Latin phrase meaning “take and read.” It is taken from St. Augustine’s account of his own conversion in his classic work Confessions. While weeping in his garden, overwhelmed by a sense of sin and separation from God, Augustine heard an audible voice, as of a boy or girl chanting in a neighboring house, “Take and read, take and read.” Startled by these words, Augustine interpreted it as a command from God to open the Bible and start reading the first passage he should find. The Apostle Paul’s words in Romans 13:13-14 confronted his most closely held sins – and the moment Augustine received God’s Word he was flooded with indescribable peace. He immediately confessed his faith to others and began a new life in Christ.

© 2022-2023 Fundacja Instytutu Tolle Lege. Wszelkie prawa zastrzeżone.