Z powodu reorganizacji Instytutu książki wydawnictwa Tolle Lege będą dostępne do zakupu na stronie Towarzystwa Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN.

Nasze publikacje

Seria Do źródeł

Istotne historyczne teksty źródłowe

W serii wydawniczej Do źródeł pragniemy na nowo przybliżyć polskojęzycznemu czytelnikowi staropolskie i nowożytne teksty pisarzy protestanckich: teologów ewangelicko-reformowanych i prezbiteriańskich. Mają one niezmierzoną wartość formacyjną i poznawczą, otwierając drzwi do nieraz niesłusznie zapomnianego świata poprzedników i pionierów tradycji reformowanej. W sposób szczególny przeznaczone są dla osób chcących gruntownie badać autentyczny świat nowożytnego protestantyzmu, każdy jednak może czerpać z nich ogromne korzyści intelektualne i duchowe.

 

 

 

Daniel Kałaj, Rozmowa przyjacielska ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (faksymile)

Daniel Kałaj, Rozmowa przyjacielska ministra ewangelickiego z księdzem katolickim (faksymile)

Westminsterskie wyznanie wiary: Przekład z manuskryptu Corneliusa Burgesa (1646) wraz z tekstem krytycznym Johna R. Bowera (2020)

Westminsterskie wyznanie wiary: Przekład z manuskryptu Corneliusa Burgesa (1646) wraz z tekstem krytycznym Johna R. Bowera (2020)

Większy katechizm westminsterski (1647) oraz Krótszy katechizm westminsterski (1647)

Zaplanowane 

Trzy Formy Jedności – Belgijskie Wyznanie Wiary 1561, Katechizm Heidelberski 1563, Kanony z Dordrechtu 1618-1619

Seria Zawsze pod ręką

Podręczniki dla studentów teologii reformowanej

Serii wydawniczej Zawsze pod ręką przyświeca cel udostępnienia polskojęzycznemu czytelnikowi wiadomości o teologii reformowanej (ewangelicko-reformowanej, prezbiteriańskiej) w postaci dopasowanej dla podręcznego, usystematyzowanego studiowania. Publikacje w tej serii doskonale nadają się dla uczniów i studentów teologii, dla wykładowców i nauczycieli poszukujących wskazówek jak uporządkować program nauczania, a także dla każdego, kto zainteresowany jest zgłębianiem teologii reformowanej jako nauki.

 

 

Joel R. Beeke oraz Randall J. Pederson, Purytanie: Biografie i dzieła

Joel R. Beeke oraz Randall J. Pederson, Purytanie: Biografie i dzieła

Louis Berkhof, Podręcznik doktryny chrześcijańskiej

Louis Berkhof, Podręcznik doktryny chrześcijańskiej

Seria Intelektualne wstrząsy

Dzieła pobudzające do myślenia

Seria wydawnicza Intelektualne wstrząsy stawia pytania o to chrześcijaństwo które pobudza do refleksji, inspiracji intelektualnej i duchowej. Nauka teologiczna nie musi służyć tylko zaspokojeniu ciekawości historycznej czy umysłowej, ale także do poważnego namysłu nad podstawami ludzkiego światopoglądu, spojrzenia na drugiego człowieka i na świat społeczny, kulturowy i polityczny. W tej serii wydawniczej ukazują się publikacje mające pomóc w takiej refleksji, przewidziane są zaś dla tych, którzy szukają głębszego zrozumienia siebie samych i otaczającego ich świata.

 

 

J. Gresham Machen, Chrześcijaństwo i liberalizm

J. Gresham Machen, Chrześcijaństwo i liberalizm

Michael Horton, Za kalwinizmem

Michael Horton, Za kalwinizmem

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: Biblioteka będzie nieczynna do dnia 8 stycznia.

Recent Events

Inauguration of the Academic Year

On October 2 we inaugurated the academic year at the College of Theology and Social Sciences. Dariusz has just become the Director of English Theological Studies and is developing the Reformed/Presbyterian Theology track, newly created in cooperation with Tolle Lege. Brooke teaches Research & Writing courses.

New Publication

On September 30 we got our latest book from the printing house—A Friendly Conversation Between an Evangelical Minister and a Roman Catholic Priest. It is a Reformation-era work by Polish-Lithuanian minister Daniel Kałaj, now republished for a modern audience.

Development of the Reformed/Presbyterian Track at the College

In partnership with The College of Theology and Social Sciences in Warsaw, Dariusz was asked to develop a new Reformed/Presbyterian Theology track and serve as Director of English Theological Studies. Brooke will teach Research & Writing courses.

Official welcoming of our mission congregation

At the June Synod of the Evangelical Reformed Church of Lithuania, our church plant core group was welcomed as an official mission congregation.

Recent Events

A Conference on Puritans

On November 28 we hosted a conference on Puritans. The speakers were Rev. Dr. Dariusz Bryćko (Instytut Tolle Lege), Dr. Paul C. H. Lim (Vanderbilt Divinity School), Rev. Dr. Kamil Hałambiec (Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna), and Rev. Dr. Bob Fuller (First Presbyterian Church of San Antonio, TX). Because of the pandemic, all the lectures and the discussion panel were hosted online. More than 100 participants were able to grow in their knowledge of Biblical truth and Puritan piety.

All the lectures are available online for watching.

Calvin’s Institutes Book Promotion

On September 24 we hosted a book promotion for the first-ever translation of Calvin’s Institutes to Polish, published by HORN.

What does Tolle Lege Mean?

Tolle Lege is a Latin phrase meaning “take and read.” It is taken from St. Augustine’s account of his own conversion in his classic work Confessions. While weeping in his garden, overwhelmed by a sense of sin and separation from God, Augustine heard an audible voice, as of a boy or girl chanting in a neighboring house, “Take and read, take and read.” Startled by these words, Augustine interpreted it as a command from God to open the Bible and start reading the first passage he should find. The Apostle Paul’s words in Romans 13:13-14 confronted his most closely held sins – and the moment Augustine received God’s Word he was flooded with indescribable peace. He immediately confessed his faith to others and began a new life in Christ.

© 2022-2023 Fundacja Instytutu Tolle Lege. Wszelkie prawa zastrzeżone.