Instytut Tolle Lege

Przerwa w działaniu Instytutu

W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, Instytutu będzie nieczynny co najmniej do dnia 13 kwietnia włącznie.


Fundacja

Cel działalności

Instytut Tolle Lege jest fundacją upowszechniającą wiedzę o teologii i historii Reformacji. Fundacja została założona w Stanach Zjednoczonych w roku 2007, a od roku 2016 jest także obecna w Polsce.

Głównym statutowym celem jej działalności jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii, teologii, kulturze i sztuce Reformacji XVI—XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem historycznych konfesji Kościołów nurtu ewangelicko-reformowanego i prezbiteriańskiego. W tym celu Instytut prowadzi czytelnię, księgarnię oraz wydawnictwo; organizuje również wykłady, warsztaty oraz konferencje naukowe poświęcone Reformacji i protestantyzmowi.

Władze

Nad działaniami Instytutu Tolle Lege sprawuje pieczę siedmioosobowa Rada Fundacji, w skład której wchodzą: Bob Anderson, Steven W. Auld, Adam Bloom, Paul Fields, Gordon S. Query, David J. Van De Water and Kenneth B. Wingate.

Dariusz M. Bryćko

Prezesem Fundacji jest ks. dr Dariusz M. Bryćko, absolwent Calvin Theological Seminary i duchowny Associate Reformed Presbyterian Church.

Dane fundacji

Rzeczpospolita Polska

Fundacja Instytut Tolle Lege
ul. Mińska 62 lok. uż. 5, 03-828 Warszawa, Polska

Telefon: (22) 612 612 7
E-mail: kontakt [@] InstytutTolleLege.org

Fundacja została zarejestrowana w KRS w roku 2016.
KRS: 0000602145 | Regon: 363 740 170 | NIP: 525-264-76-89

Stany Zjednoczone Ameryki

Tolle Lege Institute
1515 Lady St., Columbia, South Carolina, 29201, USA
Telefon: +1(803) 256-2233

W Stanach Zjednoczonych Instytut jest zarejestrowany od roku 2007 jako charytatywna organizacja non-profit U.S. 501(c)(3) – wszelkie darowizny udzielone tej organizacji mogą zostać odliczone od amerykańskiego podatku dochodowego.

Wizyta

Czynne: Wt. – Pt. 10- 17

Intytut Tolle Lege
ul. Mińska 62 lok. uż. 5
03-828 Warszawa

Telefon: (22) 612 612 7
E-mail: kontakt [@] InstytutTolleLege.org

Siedziba Instytutu położona jest na Pradze-Południe, niedaleko Uniwersytetu SWPS i Soho Factory oraz zaledwie 20 minut (2,5 km) od centrum Warszawy. Tuż obok znajduje się przystanek autobusowy Mińska, oddalony o 3 przystanki od Dworca Wschodniego (linie 123, 173, 202). Nieco dalej — 10 minut piechotą — znajduje się przystanek tramwajowy Gocławska, gdzie kursują linie 3, 6 i 26.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Czytelnia

Reformacja jako przedmiot badań przez długie lata pozostawała poza obszarem szerszej refleksji polskiego środowiska naukowego. W przeddzień 500-letniej rocznicy wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze przeżywa swój renesans. Instytut Tolle Lege wychodzi naprzeciw temu rosnącemu zainteresowaniu, udostępniając szeroki zakres polskich i anglojęzycznych materiałów przydatnych badaczom. Literatura przedmiotu i źródła obejmują zarówno Reformację w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (silniejszą niż można by dziś sądzić), jak i na świecie.

Czytelnia Instytutu Tolle Lege

Instytut służy również czytelnikom zainteresowanym poznaniem bogatego dziedzictwa reformowanej duchowości i teologii. Kompletny zbiór najważniejszych dokumentów konfesyjnych, prac teologicznych i pobożnościowych umożliwia naszym gościom spotkanie z duchowym światem Reformacji i powstałych w jej wyniku wyznań historycznych. Nasi goście mogą zetknąć się także z dziedzictwem protestanckiej kultury i sztuki w postaci śpiewników, materiałów katechetycznych, beletrystyki, poezji, a także klasyki literatury anglosaskiej.

Zbiory biblioteczne

Nasz księgozbiór obejmuje prawie 2000 książek – tekstów źródłowych, a także najważniejszych opracowań dotyczących reformacji i teologii ewangelicko-reforowanej. Ogromną część stanowią pozycje dotychczas nieznane, bądź niedostępne w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dostępnych książek.

Instytut posiada oprogramowanie Logos Bible Software. Zawiera ono ponad 2500 tekstów, takich jak komentarze i narzędzia biblijne, pomoce do przygotowania kazania lub studium biblijnego, czy książki z zakresu teologii oraz historii Kościoła.

Odwiedzający mogą także skorzystać z ponad 12,500 purytańskich / reformowanych zasobów tekstowych oraz audiowizualnych dostępnych w Puritan Hard Drive.

Tematyka

Teologia protestancka: Teologia systematyczna, historyczna, filozoficzna oraz moralna; dzieła dawnych oraz współczesnych teologów reformowanych.

Reformatorzy i historia Kościoła: Od Ojców Kościoła, przez pisma i historię Reformacji europejskiej oraz polskiej, aż po dzieje historycznych konfesji reformowanych.

Komentarze i pomoce biblijne: Szeroki zbiór protestanckich komentarzy Pisma Świętego oraz innych narzędzi egzegetycznych i hermeneutycznych; słowniki, konkordancje, atlasy itd.

Reformowana duchowość: Traktaty pobożnościowe, katechizmy, śpiewniki, kancjonały, modlitewniki, oraz inne czołowe teksty protestanckiej (szczególnie reformowanej) kultury.

Oferujemy na miejscu

Czytelnia funkcjonuje na zasadzie wolnego dostępu: goście mogą swobodnie przeglądać zbiory, a pracownicy Instytutu służą pomocą w razie trudności. Na miejscu można przeprowadzić kwerendę, skorzystać z kserokopiarki lub skanera oraz wypić kawę i herbatę.

Księgarnia

Na miejscu można nabyć książki wydane zarówno przez Instytut, jak i przez inne wydawnictwa. Wkrótce możliwe będą także zakupy on-line.

Księgarnia Instytutu Tolle Lege

Wydawnictwo

Instytut wydaje tłumaczenia klasyki dzieł reformowanych. Nasza pierwsza publikacja, „Purytanie”, przybliża polskiemu czytelnikowi postacie duchownych purytańskich XVI-XVIII w., ich życiorysy i najważniejsze dzieła.

Tłumacząc ważne teksty reformowane na polszczyznę, Instytut Tolle Lege realizuje istotną misję. Polska wydała na świat w czasach Reformacji wybitnych protestantów, jednak w późniejszych wiekach uległa dominacji rzymskiego katolicyzmu. Tolle Lege pomaga skorygować tę teologiczną nierównowagę, dostarczając myślącym chrześcijanom wartościowe historyczne zasoby.

Dr Carl Trueman, Westminster Theological Seminary, Philadelphia, PA