Makowski Academy of Reformed Theology

dr Dariusz Bryćko w trakcie prowadzenia pierwszego kursu online

Akademia Reformowana im. Jana Makowskiego

Cel Akademii Makowskiego jest spójny z motto Anzelma z Canterbury: „wiara szuka zrozumienia”. Nasze kursy online przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać biblijne i historyczne podstawy konfesyjnego ewangelicyzmu reformowanego oraz prezbiterianizmu.

Pragniemy ułatwić uczestnikom Akademii interakcję z podstawowymi dziełami myślicieli tradycji reformowanej, takich jak purytanie, reformatorzy i teologowie postreformacji. Nasi wykładowcy będą wprowadzać uczestników do historii oraz dzieł owych myślicieli, a wszystko będzie wspólnie dyskutowane w atmosferze poszukiwania biblijnej i historycznej prawdy.

Kursy zostały przygotowane z myślą o osobach z napiętym harmonogramem, aby treść była głęboka a schemat zajęć prosty. Uczestnicy każdego z kursów spotykają się online raz w tygodniu na półtorej godziny, przez trzy miesiące.

Kursy oferowane są w dwóch okresach: paźdzernik-grudzień oraz marzec-maj. Ponieważ Akademia jest wspierana przez darczyńców Fundacji Instytutu Tolle Lege, za każdy kurs pobieramy od uczestnika znacząco obniżoną opłatę w wysokości 200 zł za jeden kurs / 300 zł za pakiet dwóch kursów / 400 zł za pakiet trzech kursów.

W okresie październik-grudzień 2022 dr Dariusz Bryćko poprowadził nasz pierwszy kurs, Wprowadzenie do teologii reformowanej I.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania o nasze kursy, skontaktuj się z Brooke Bryćko.

Kursy w semestrze marzec-maj 2023

Koszt pojedynczego kursu składającego się z dziesięciu 90-minutowych zajęć online to 200 zł. Koszt pakietu dwóch kursów to 300 zł, a pakietu trzech kursów – 400 zł.

Historyczno-teologiczne wprowadzenie do reformacji

Poniedziałki, godz. 18:00-19:30 – Online

Podczas kursu „Historyczno-teologiczne wprowadzenie do reformacji” słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z podstawami historycznego, teologicznego i filozoficznego kontekstu epoki świtu reformacji. Reformacja była, pod wieloma względami, ruchem pozostającym w ciągłości z poprzedzającymi ją szkołami teologicznymi i tradycjami filozoficznymi – pod innymi względami zaś była, to prawda, przełomem i zerwaniem z przeszłością. Celem kursu jest zapewnienie konfesyjnym protestantom podstawowego i wprowadzającego uznania dla rozległości i głębi przedreformacyjnej myśli i praktyki chrześcijańskiej, a także umożliwić im spojrzenie na reformację jako zarówno odnowę jak podtrzymanie przeszłości.

Przemysław A. Lewicki – prowadzący zajęcia

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz, prawnik, autor publikacji naukowych i publicystycznych z dziedziny filozofii politycznej, filozofii prawa i teologii. Prowadzi multimedialny projekt popularnonaukowy pod nazwą „Rycerz Tulipanów”. Członek Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Poznaniu.

Wprowadzenie do chrześcijańskiej myśli politycznej

Środy, godz. 18:00-19:30 – Online

Kurs dotyczy chrześcijańskiego wkładu w rozumienie polityki w ogóle i zachodniej filozofii politycznej w szczególności. Chociaż większość wyznań chrześcijańskich wyraźnie rozróżnia to, co polityczne i to, co boskie, jak każda inna religia, wiara chrześcijańska ma swoje własne, charakterystyczne podejście do życia politycznego. Jest to czasami określane mianem „teologii politycznej”, chociaż termin ten jest kontrowersyjny z wielu powodów. Kurs skupi się jednak na kilku istotnych nurtach chrześcijańskiego podejścia do świata politycznego, jak również na tym, jak różne niechrześcijańskie filozofie i ideologie polityczne wykorzystują elementy chrześcijańskiego imaginarium dla własnych politycznych celów.

dr Michał Kuźprowadzący zajęcia

Dyrektor Centrum Badań nad Polityką na Uczelni Łazarskiego, członek zarządu Fundacji Tolle Lege i przewodniczący Rady Kościelnej Zboru Jednoty Litewskiej w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta, doktoryzował się na Louisiana State University. Autor publikacji z zakresu filozofii apolitycznej, politologii porównawczej oraz stosunków międzynarodowych. Publicysta i komentator oraz były dyplomata.

Wprowadzenie do teologii reformowanej II

Czwartki, godz. 18:00-19:30 – Online

Niniejszy kurs jest drugą z trzech części wprowadzających do istotnych zagadnień historycznej, konfesyjnej teologii reformowanej. Uczestnicy kursu otrzymują do przeczytania w postaci elektronicznej zarówno Podręcznik doktryny chrześcijańskiej Luisa Berkhofa, jak i inne ważne teksty tradycji reformowanej. Głównymi poruszanymi doktrynami będą: człowiek w stosunku do Boga, osoba i dzieło Chrystusa, a także zastosowanie dzieła odkupienia przez Ducha Świętego.

Do udziału w tym kursie nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Wstępu do teologii reformowanej I, ani udział w kursach w określonej kolejności. Kolejne części kursu będą pojawiać się rotacyjnie w każdym z kolejnych semestrów.

dr Dariusz M. Bryćkoprowadzący zajęcia

Prezes Fundacji Instytutu Tolle Lege. Doktoryzował się w Calvin Theological Seminary (Michigan). Otrzymał stypendium post-doktorskie w Center for Christian Thought na Biola University (Kalifornia) a tytuł magistra w Gordon-Conwell Theological Seminary (Massachusetts). Wykładał teologię na LCC International University (Litwa) oraz Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Został ordynowany w Kościele Ewangelicko-Reformowanym na Litwie (Jednota Litewska) i obecnie prowadzi ich zbór w Warszawie.

Kursy w semestrze październik-grudzień 2023

Radość z Boga i życie dla Jego chwały: Przegląd dokumentów konfesyjnych z Westminster (1646-1647)

Westminsterskie wyznanie wiary (1646) oraz oba Katechizmy (1647) należą do najważniejszych dzieł teologicznych tradycji reformowanej i prezbiteriańskiej. W sposób głęboki, precyzyjny, a także przepełniony miłością do Chrystusa i Jego Słowa przedstawiają one kolejne doktryny wiary chrześcijańskiej, które mają nas prowadzić do radości z Boga wyrażanej wdzięcznym życiem dla Jego chwały. W niniejszym kursie zapoznamy się z treścią tych istotnych dokumentów konfesyjnych oraz nauczymy się czerpać z ich bogactwa.

Zapisy na kurs będą możliwe od września 2023.

Mateusz Kupiecprowadzący zajęcia

Autor polskiego przekładu Westminsterskiego wyznania wiary z tekstu krytycznego (pracuje także nad przekładem obu katechizmów westminsterskich). Gość podkastu “W piecu ognistym” w serii dwunastu odcinków poświęconych Westminsterskiemu wyznaniu wiary. Dyrektor wydawnictwa oraz biblioteki Instytutu Tolle Lege. Przygotowuje się do służby pastorskiej jako lektor warszawskiego zboru Kościoła ewangelicko-reformowanego na Litwie (Jednoty Litewskiej). Od dziesięciu lat mąż, a od kilku lat także ojciec dwójki dzieci.

Kalwińska kultura Psałterza: Słowo i muzyka w Kościele reformowanym

Tematem kursu są relacje pomiędzy Słowem a muzyką w Kościele, z perspektywy biblijnej, historycznej i pastoralnej. Kościoły reformowane wypracowały w tej dziedzinie bogatą tradycję i refleksję, która po dziś dzień inspiruje ludzi na całym świecie. W trakcie kursu omówimy obecność psalmów w Nowym Testamencie, a także w liturgii i duchowości chrześcijańskiej do czasów reformacji, reformacyjne spory o Słowo i muzykę w Kościele, fenomen kalwińskiej kultury Psałterza i jej aktualne zastosowania.

Zapisy na kurs będą możliwe od września 2023.

dr Andrzej Polaszekprowadzący zajęcia

Doktor teologii historycznej (temat pracy doktorskiej: „Psalmy Dawidowe” Macieja Rybińskiego w kontekście kalwińskiej kultury Psałterza i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów), pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Poznaniu, współtwórca Psałterza Poznańskiego. Wraz z żoną Agata i córkami od lat promują śpiewanie psalmów w kościołach. Radca prawny z zawodu, instruktor harcerski z pasji i potrzeby serca.

Wprowadzenie do teologii reformowanej III

Niniejszy kurs jest ostatnią z trzech części wprowadzających do istotnych zagadnień historycznej, konfesyjnej teologii reformowanej. Uczestnicy kursu otrzymują do przeczytania w postaci elektronicznej zarówno Podręcznik doktryny chrześcijańskiej Luisa Berkhofa, jak i inne ważne teksty tradycji reformowanej. Głównymi poruszanymi doktrynami będą: kościół, środki łaski, stan człowieka po śmierci, a także czasy ostateczne.

Do udziału w tym kursie nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie Wstępu do teologii reformowanej II, ani udział w kursach w określonej kolejności. Kolejne części kursu będą pojawiać się rotacyjnie w każdym z kolejnych semestrów.

Zapisy na kurs będą możliwe od września 2023.

dr Dariusz M. Bryćkoprowadzący zajęcia

Prezes Fundacji Instytutu Tolle Lege. Doktoryzował się w Calvin Theological Seminary (Michigan). Otrzymał stypendium post-doktorskie w Center for Christian Thought na Biola University (Kalifornia) a tytuł magistra w Gordon-Conwell Theological Seminary (Massachusetts). Wykładał teologię na LCC International University (Litwa) oraz Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Został ordynowany w Kościele Ewangelicko-Reformowanym na Litwie (Jednota Litewska) i obecnie prowadzi ich zbór w Warszawie.

Recent Events

Inauguration of the Academic Year

On October 2 we inaugurated the academic year at the College of Theology and Social Sciences. Dariusz has just become the Director of English Theological Studies and is developing the Reformed/Presbyterian Theology track, newly created in cooperation with Tolle Lege. Brooke teaches Research & Writing courses.

New Publication

On September 30 we got our latest book from the printing house—A Friendly Conversation Between an Evangelical Minister and a Roman Catholic Priest. It is a Reformation-era work by Polish-Lithuanian minister Daniel Kałaj, now republished for a modern audience.

Development of the Reformed/Presbyterian Track at the College

In partnership with The College of Theology and Social Sciences in Warsaw, Dariusz was asked to develop a new Reformed/Presbyterian Theology track and serve as Director of English Theological Studies. Brooke will teach Research & Writing courses.

Official welcoming of our mission congregation

At the June Synod of the Evangelical Reformed Church of Lithuania, our church plant core group was welcomed as an official mission congregation.

Recent Events

A Conference on Puritans

On November 28 we hosted a conference on Puritans. The speakers were Rev. Dr. Dariusz Bryćko (Instytut Tolle Lege), Dr. Paul C. H. Lim (Vanderbilt Divinity School), Rev. Dr. Kamil Hałambiec (Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna), and Rev. Dr. Bob Fuller (First Presbyterian Church of San Antonio, TX). Because of the pandemic, all the lectures and the discussion panel were hosted online. More than 100 participants were able to grow in their knowledge of Biblical truth and Puritan piety.

All the lectures are available online for watching.

Calvin’s Institutes Book Promotion

On September 24 we hosted a book promotion for the first-ever translation of Calvin’s Institutes to Polish, published by HORN.

What does Tolle Lege Mean?

Tolle Lege is a Latin phrase meaning “take and read.” It is taken from St. Augustine’s account of his own conversion in his classic work Confessions. While weeping in his garden, overwhelmed by a sense of sin and separation from God, Augustine heard an audible voice, as of a boy or girl chanting in a neighboring house, “Take and read, take and read.” Startled by these words, Augustine interpreted it as a command from God to open the Bible and start reading the first passage he should find. The Apostle Paul’s words in Romans 13:13-14 confronted his most closely held sins – and the moment Augustine received God’s Word he was flooded with indescribable peace. He immediately confessed his faith to others and began a new life in Christ.

© 2022-2023 Fundacja Instytutu Tolle Lege. Wszelkie prawa zastrzeżone.