Z powodu reorganizacji Instytutu książki wydawnictwa Tolle Lege będą dostępne do zakupu na stronie Towarzystwa Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN.

Za kalwinizmem

Michael Horton

Seria Intelektualne wstrząsy

69,00 

W elokwentnej obronie teologii kalwińskiej autor i profesor Michael Horton zaprasza nas do zgłębienia nauk kalwinizmu - znanego również jako teologia reformowana - pokazując, w jaki sposób jest on biblijny i skoncentrowany na Chrystusie, przez co prowadzi nas do życia na chwałę Boga.

System teologiczny znany jako kalwinizm był niezwykle wpływowy przez ostatnie pięćset lat, ale często jest postrzegany negatywnie jako fatalistyczny system wierzeń, który ogranicza ludzką wolność i sprawia, że ludzkie działanie i wybór są nieistotne.

Wychodząc poza karykatury i typowe reakcje, książka Za kalwinizmem:

 • Odkrywa historyczne korzenie myśli reformowanej
 • Przedstawia istotę kalwinizmu, analizując jego charakterystyczne cechy, takie jak wybranie, odkupienie, skuteczne powołanie i wytrwanie
 • Zachęca nas do rozważenia jego bogatych zasobów dla wiary i praktyki we współczesnym świecie.

(Tłumaczenie opisu od wydawcy angielskiej wersji językowej książki)

Spis treści:

 • Wstęp tłumacza
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 • Rozdział pierwszy: Istota kalwinizmu
 • Rozdział drugi: O regentach i buntownikach: kondycja ludzka
 • Rozdział trzeci: Umiłowani od wieczności (wybór)
 • Rozdział czwarty: Misja wykonana (odkupienie)
 • Rozdział piąty: Powołani i zachowani (skuteczne powołanie i wytrwanie)
 • Rozdział szósty: Kalwinizm a życie chrześcijańskie
 • Rozdział siódmy: Kalwinizm a misjonarstwo
 • Rozdział ósmy: Kalwinizm dziś: analiza SWOT

Z tylnej okładki:

„Każdy zainteresowany najlepszą z wyobrażalnych metod obrony kalwinizmu powinien przeczytać tę książkę. Jest treściwa, wciągająca, przejrzysta i samokrytyczna. Stanowi pomocny wkład w trwającą wciąż dyskusję i debatę na temat Bożej zwierzchności, która toczy się między protestantami.”
— prof. Roger E. Olson (z przedmowy), autor książki Przeciw kalwinizmowi

„Wielu chrześcijan zakłada, że wątpliwości będące przedmiotem sporu między kalwinistami a arminianami są, ostatecznie, nierozwiązywalne. Kalwiniści mają swoje wersety, a arminianie swoje. (...) Byli przez wieki dobrzy ludzie po obu stronach tej dyskusji – czy naprawdę wydaje się nam, że będziemy w stanie przyznać słuszność jednej czy drugiej stronie? Jednakże, z całym należnym szacunkiem wobec tych, którzy myślą w ten sposób, stwierdzić trzeba, że jest to gnuśne stanowisko.”
— z wprowadzenia

„Nie wolno nam wybierać sobie fragmentów Pisma, które uznajemy za istotne i takich, które możemy ignorować, i ta zasada z całą pewnością dotyczy też nauk o osobie Boga, kondycji istot ludzkich przed i po upadku, istoty i wymiaru zbawczej łaski Boga w Jezusie Chrystusie czy też pewności ostatecznego wybawienia od naszych grzechów.”
— z wprowadzenia

„Jesteśmy biernymi beneficjentami naszego usprawiedliwienia i odnowienia, założeniem jednak nie jest, byśmy trwali w ciszy i bezruchu: celem jest zwrócenie nam naszego głosu, byśmy mogli dołączyć do chóru chwalącego wspaniałość Bożej łaski, wręczenie nam serca pełnego wdzięczności, nóg zdolnych do chodzenia, dłoni obdarowujących ludzi w potrzebie.”
— z rozdziału V

Oprawa

Twarda

Liczba stron

303

Wydawca

Instytut Tolle Lege

Data wydania

2023