Z powodu reorganizacji Instytutu książki wydawnictwa Tolle Lege będą dostępne do zakupu na stronie Towarzystwa Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN.

Jan Łaski 1499-1560

W pięćsetlecie urodzin

Praca zbiorowa (red. Wojciech Kriegseisen, Piotr Salwa)

42,00 

Spis treści:

  • Wstęp (Wojciech Kriegseisen)
  • Halina Kowalska-Kossobudzka: Wpływ Jana Łaskiego na kształtowanie się reformacyjnego Kościoła w Małopolsce
  • Henryk Gmiterek: Jan Łaski a problem unii kalwinistów małopolskich z braćmi czeskimi z XVI wieku
  • Maria Bogucka: Prusy Królewskie jako teren styku wielu kultur i wpływ tego zjawiska na rozwój reformacji. Przykład Gdańska
  • Janusz T. Maciuszko: Jan Łaski a Confessio Augustana
  • Peter Bietenholz: Concordia Christiana. Myśl Erazma a rzeczywistość polska. Spotkania i korespondencja Erazma z Polakami
  • Mihály Balázs: Jan Łaski a antytrynitarze siedmiogrodzcy
  • Max Engammare: Nowy Testament Erazma z adnotacjami Jana Łaskiego
  • Philippe Denis: Od Jana Łaskiego do Jeana Morely. Ciągłość i zmiana w szesnastowiecznej eklezjologii reformowanej
  • Jasper Vree: Wydania dzieł Jana Łaskiego, szczególnie jego Opera omnia wydane przez Abrahama Kuypera, w kontekście historycznym
Oprawa

Twarda

Liczba stron

150

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Semper