„Sarmacki” wizerunek szlachcica-ewangelika

W Postylli Krzysztofa Kraińskiego

Joanna Jelińska

11,00 

Rozprawa historyczna i historycznoliteracka

Seria: "Studia i Materiały Wydawnictwa Naukowego Semper", zeszyt 2

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Ewangelickie ideały etyczne

1. Rozumienie szlachectwa w "Postylli" Krzysztofa Kraińskiego
2. "Postylla" Kraińskiego a sarmackie wzorce osobowe

Część II. Praktyczna realizacja ideałów szlachectwa ewangelickiego

1. Życie religijne wspólnoty wyznaniowej
2. Życie rodzinne -- dzieciństwo -- edukacja -- wychowanie
3. Życie rodzinne i towarzyskie. Wiek dojrzały ewangelika

Zakończenie
1. Recepcja i literackie cechy "Postylli"

Skorowidz osób
Spis ilustracji

Oprawa

Miękka

Liczba stron

80

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Semper