Instytut Tolle Lege

Wiara szuka zrozumienia

29 września 2017 | Tolle Lege

Wyznaję, Panie, i dziękuję za to, że stworzyłeś we mnie ten twój obraz, bym pamiętając o tobie, o tobie myślał i ciebie kochał! Został on jednak do tego stopnia zamazany naporem występków, tak bardzo zaciemniony oparami grzechów, iż nie może czynić tego, do czego został uczyniony, jeżeli ty go nie odnowisz i nie naprawisz. Nie usiłuję, Panie, przeniknąć twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównuję do niej mego intelektu; pragnę jednak do pewnego stopnia zrozumieć twoją prawdę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. Albowiem i w to wierzę, że jeżeli nie uwierzę, nie zrozumiem. 1

„Wierzę, bym zrozumiał” (łac. credo ut intelligam) pisał Anzelm z Canterbury. Innymi słowy, chociaż ludzki intelekt bez asystencji łaski nie jest w stanie nas przybliżyć do Boga, to jednak nie jest nam dany bez powodu. Rozum i wiara nie są przeciwstawnymi pojęciami, przeciwnie – wiara uzdalnia nas do intelektualnych poszukiwań. Nic więc dziwnego, że Pismo Święte opisuje chrześcijańską dojrzałość między innymi jako zdolność do zrozumienia właściwego nauczania. Apostoł Paweł pisze, że chrześcijanie nie powinni być jak dzieci „miotane wiatrami nauki” (Ef 4,14). Wtóruje mu autor Listu do Hebrajczyków napominając swoich odbiorców, że powinni być już zdolni nauczać innych, a tymczasem sami potrzebują, aby im przypomnieć podstawy wiary (Hbr 5,12nn., 6,1-2).

Niniejszy blog powstał między innymi z przekonania, że używanie rozumu jest naturalnym owocem wiary. Intelekt jest narzędziem danym nam przez Boga po to, abyśmy mogli go lepiej poznawać. W takim ogólnym sensie każdy chrześcijanin jest, lub przynajmniej być powinien, teologiem. Każdy bowiem wierzący człowiek powinien pragnąć dowiedzieć się więcej o Bogu oraz starać się poznawać jego objawienie spisane w Piśmie Świętym. Niektórzy chrześcijanie odnajdują też powołanie do zajmowania się teologią jako dyscypliną akademicką. Chociaż nie wszyscy będą teologami w tym węższym sensie, jest to powołanie ze wszech miar pożyteczne dla całego Kościoła. Szukanie zrozumienia nie ogranicza się jednak, jak mniemamy, tylko do studiowania Biblii oraz teologii. Wiele innych dziedzin wiedzy oraz dyscyplin akademickich jest pożytecznych dla nas jako chrześcijan.

Chcielibyśmy, żeby blog Instytutu Tolle Lege był miejscem przeznaczonym do dzielenia się przemyśleniami dotykającymi różnych aspektów poszukiwania zrozumienia. Głównym obszarem naszego zainteresowania jest teologia i historia reformacji. Można więc spodziewać się tu różnych tekstów związanych z samą reformacją i protestanckimi konfesjami.  Nie zamierzamy jednak bynajmniej ograniczać się do tej tematyki, interesować będzie nas także biblistyka, szeroko rozumiana teologia chrześcijańska zarówno historyczna jak i współczesna oraz wszelkie inne zagadnienia dotyczące w jakiś sposób chrześcijaństwa.

Jako redakcja będziemy dążyć do tego, żeby ten blog realizował cele statutowe Fundacji Instytutu Tolle Lege. W określonych przez nie ramach chcielibyśmy zapraszać do publikowania tutaj także autorów spoza naszego grona. Nie oznacza to, że utożsamiamy się jako redakcja ze wszystkimi poglądami jakie mogą zostać wyrażone na tym blogu. Zależy nam na konstruktywnym dialogu, a gdy trzeba będzie i polemice. Celem tego blogu jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni do dyskusji o tym co ważne – przestrzeni, w której wiara może szukać zrozumienia.

Redakcja Blogu Tolle Lege

 

  1. Św. Anzelm, Monologion, Proslogion, tłum. Tadeusz Włodarczyk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992, s. 144.