Instytut Tolle Lege

Redakcja

Mottem naszego blogu są słowa Anzelma z Canterbury: „wierzę, bym zrozumiał”. Zgodnie z nimi wiara chrześcijańska powinna przejawiać się także w aktywności intelektualnej. W ramach określonych przez cele statutowe Fundacji Instytutu Tolle Lege chcemy stworzyć przestrzeń do poszukiwania zrozumienia w różnych dziedzinach związanych z teologią i historią. Więcej o założeniach tego blogu można przeczytać we wstępnym wpisie „Wiara szuka zrozumienia”.

Redaktor naczelny: ks. dr Dariusz M. Bryćko

Redaktor: Filip Sylwestrowicz (filip.sylwestrowicz [@] TolleLegeInstitute.org)

Redaktorzy pomocniczy: Maciej Godek, Adam Grabowicz

Do współtworzenia tego blogu zapraszamy autorów wpisów gościnnych, publikujemy na nim również tłumaczenia obcojęzycznych tekstów. Nie wszystkie wpisy prezentowane na blogu będą w pełni odpowiadać poglądom redakcji, jednak zawsze będziemy starali się, by wnosiły one ciekawy głos w dyskusję.