Instytut Tolle Lege

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie: wywiad z ks. Rimasem Mikalauskasem

10 stycznia 2018 | Tolle Lege

Tolle Lege: Czy mógłbyś nam opowiedzieć o historii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Litwie?

Rimas Mikalauskas: Początki naszego kościoła sięgają reformacji w szesnastym wieku oraz czasów, kiedy Polska i Litwa były jednym państwem. Jednak to państwo było niejednorodne, w Wielkim Księstwie Litewskim prawo regulowały Statuty litewskie. Zgodnie z nimi kościół reformowany na Litwie miał większe prawa dotyczące własności i wolności wyznania niż kościół w Koronie. To przyczyniło się do tego, że łatwiej mu było przetrwać kontrreformację. Drugim czynnikiem jaki pomógł mu lepiej przetrwać kontrreformację, była opieka możnych rodów – zwłaszcza Radziwiłłów.

Po pierwszej wojnie światowej istniały dwie jednoty reformowane, które uważały się za kościoły litewskie – jednota wileńska oraz birżańska. Nie mogły się jednak połączyć, ponieważ Wilno znajdowało się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, podczas gdy jednota birżańska była w granicach Republiki Litewskiej. Pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej, obie części Jednoty Litewskiej starały się podtrzymać relacje ze sobą i zachowywały wspólne dziedzictwo.

Po drugiej wojnie światowej Litwa została włączona do ZSRR. Był to trudny okres dla kościoła, ponieważ władze komunistyczne nie zgadzały się na zwołanie synodu z wyjątkiem 1957 roku, kiedy obchodziliśmy jubileusz 400 lat naszego istnienia i pozwolono na nadzwyczajny synod. Kościół był wówczas zarządzany wyłącznie przez konsystorz.

TL: Jaka jest sytuacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Litwie dzisiaj?

RM: Dzisiaj Kościół Ewangelicko-Reformowany jest jednym z dziewięciu rozpoznawanych przez państwo kościołów historycznych. Spośród tych kościołów, Kościół Katolicki jako pierwszy zawarł umowę z państwem, regulując takie kwestie jak lekcje religii czy możliwość posiadania kapelanów wojskowych. Od jakiegoś czasu taką umowę ma też Kościół Ewangelicko-Reformowany, chociaż pewne aspekty tego porozumienia musimy jeszcze wcielić w życie. Wyzwaniem było dla nas też uregulowanie sytuacji prawnej po okresie komunistycznym i ustalenie, kto prawnie reprezentuje jednotę reformowaną.

Część naszych parafii znajduje się dziś w mniejszych miejscowościach, z których młodzi ludzie raczej wyjeżdżają. W tych miejscach nabożeństwa odbywają się już nieregularnie. Z drugiej strony powiększają się parafie w większych miastach takich jak Wilno, Kowno czy Poniewież.

Poza tym, jak kościoły na całym świecie, zmagamy się też z liberalnymi tendencjami w teologii. Nasz synod niedawno podjął decyzję, że jako kościół nie chcemy podążać w tym kierunku, ale raczej być wierni Pismu Świętemu i naszym konfesjom – Katechizmowi Heidelberskiemu i Drugiej Konfesji Helweckiej. Drugą Konfesję Helwecką niedawno przełożyliśmy na litewski; wcześniej korzystaliśmy z jej polskiej adaptacji – Konfesji Sandomierskiej.

TL: Słyszeliśmy, że pracujecie nad nowym śpiewnikiem. Czy mógłbyś nam trochę o nim opowiedzieć?

RM: Dotychczas korzystaliśmy z przedruku śpiewnika z 1942 roku. Teraz doszliśmy jednak do wniosku, że jest potrzeba dostosowania naszego śpiewnika do dzisiejszych potrzeb. Chcielibyśmy też powrócić do starego reformowanego zwyczaju drukowania osobno w śpiewniku psalmów. Nasz dotychczasowy śpiewnik powstał w okresie, kiedy była tendencja do wydawania śpiewników wspólnie z luteranami, w tego względu nie zawiera on Psałterza.

TL: Jakiś czas temu na stronie the Gospel Coalition pojawił się artykuł 1, mówiący o tym, że Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie podjął współpracę z pewnym kościołem charyzmatycznym w tłumaczeniu „New City Catechism”. Na czym jeszcze polega współpraca z tym kościołem?

RM: Myślę, że tamten kościół był charyzmatyczny w latach dziewięćdziesiątych. Dzisiaj to jest konfederacja różnych kościołów, z których niektóre są już bardzo bliskie reformowanym. Podpisaliśmy z nimi jakiś czas temu oświadczenie, że zgadzamy się, co do doktryny wyrażonej w konfesjach reformowanych i chcemy ze sobą współpracować. Poza tłumaczeniem, współpraca obejmuje między innymi nauczanie religii w szkołach – Kościół Ewangelicko-Reformowany ma program nauczania religii uznany przez państwo, z którego korzysta także druga denominacja. Co trzy miesiące spotyka się też komisja złożona z przedstawicieli obu kościołów, podczas której dyskutujemy o teologii oraz omawiamy projekty współpracy. Można więc powiedzieć, że mamy ze sobą braterskie stosunki, chociaż jesteśmy dwoma oddzielnymi kościołami.

TL: Dziękujemy za rozmowę!

____________________ 

Ks. Rimas Mikalauskas – ksiądz w parafii w Birżach oraz wiceprezydent konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Litwie.  

 

  1. https://www.thegospelcoalition.org/article/how-a-new-catechism-is-uniting-churches-in-europes-last-pagan-nation/