Instytut Tolle Lege

Jak czytać Biblię #1: Dlaczego warto to robić?

21 sierpnia 2018 | Filip Sylwestrowicz

Wstęp

Reformacja protestancka postawiła w centrum swojego zainteresowania Pismo Święte. Ono było dla reformatorów najwyższym autorytetem, według którego powinno być oceniane nauczanie i praktyka kościoła. Co więcej to Słowo Boże jest w teologii protestanckiej podstawowym środkiem łaski, za pomocą którego Bóg wzbudza w sercach ludzi zbawczą wiarę. Przekonaniom tym reformatorzy dawali wyraz zarówno na polu akademickim, jak i duszpasterskim. Akademickie zainteresowanie Słowem Bożym prowadziło ich do studiowania języków oryginalnych oraz pisania komentarzy biblijnych. Jednocześnie jednak tłumaczyli Pismo Święte na języki narodowe oraz wykładali je systematycznie w kazaniach tak, aby wszyscy wierni mogli je zrozumieć.

Dzisiaj – w dużej mierze dzięki reformacji – mamy bezprecedensowe w historii możliwości poznawania Biblii. Nie tylko możemy ją czytać w licznych przekładach, które są przygotowywane przez kompetentnych filologów, ale też mamy dostęp do słowników, komentarzy, konkordancji, programów komputerowych i innych pomocy naukowych. Jednak nawet mając te wszystkie narzędzia, wciąż potrzebujemy nauczyć się z nich korzystać. Ponadto żadne pomoce naukowe nie zastąpią zwykłej umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz znajomości podstawowych reguł interpretacji Biblii. Temu zatem chciałbym poświęcić serię wpisów na blogu. W kolejnych artykułach będę omawiał podstawowe zasady hermeneutyki (nauki o interpretacji tekstów), częste błędy w rozumieniu Pisma Świętego oraz pomocne narzędzia i sposoby, w jakie możemy z nich korzystać.

Dlaczego warto czytać Biblię?

Skoro już piszę serię blogową na temat czytania Pisma Świętego, to warto na samym początku odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu w ogóle warto je poznawać. Poniżej przedstawiam moją subiektywną i w żadnej mierze nie wyczerpującą listę powodów, dla których warto czytać Biblię.

1. Biblia jest Słowem Bożym – jako chrześcijanin jestem przekonany, że Pismo Święte jest Bożym objawieniem. Udziela zatem odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie może zadać sobie człowiek: Kim jest Bóg? Skąd wzięliśmy się na tym świecie? Czego wymaga od nas nasz Stwórca? Jaki jest sens życia? Dlaczego na świecie jest tak wiele zła? Czy jest jakieś rozwiązanie problemu zła i cierpienia?

2. Biblia objawia Chrystusa – zgodnie z teologią chrześcijańską, Pismo Święte nie tylko udziela nam informacji na temat Boga, ale też jest Bożym sposobem na komunikowanie się z człowiekiem. Poznając Biblię nie tylko mogę dowiedzieć się czegoś o Bogu, ale mogę też poznać samego Boga.

3. Biblia jest środkiem wzrostu duchowego – Pismo Święte jest środkiem łaski, poprzez który Bóg działa. Oznacza to, że odgrywa ono szczególną rolę w życiu chrześcijańskim – to poprzez jego poznawanie Bóg prowadzi swoje dzieci do dojrzałości duchowej.

4. Biblia pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość – chrześcijaństwo jest największą na świecie religią i nie sposób je w pełni zrozumieć bez znajomości Pisma Świętego. Poznawanie Biblii jest zatem niezwykle ważne, żeby lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

5. Biblia pozwala zrozumieć kulturę – Pismo Święte jest jednym z filarów cywilizacji europejskiej i najważniejszych tekstów kultury, który był i jest źródłem inspiracji dla wielu innych dzieł. Niezależnie od tego, czy czytamy Kochanowskiego, czy „Na Wschód od Edenu” Steinbecka, obcując z kulturą potrzebujemy rozpoznawać różne motywy biblijne.


Filip J. Sylwestrowicz – redaktor blogu Tolle Lege, student teologii w Canadian Reformed Theological Seminary oraz absolwent hebraistyki w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim.