Instytut Tolle Lege

Jak czytać Biblię #5: Literacka różnorodność Pisma Świętego

20 lutego 2019 | Filip Sylwestrowicz

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami. . .”, czytając te słowa na początku tekstu raczej nie spodziewamy się, że zaczynamy lekturę książki historycznej. Nikt też nie przypuszcza czytając w wierszu Leopolda Staffa: „bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę”, że ktoś mógłby dosłownie chwycić za młot i kowadło,…

Czytaj

Trzy mity na temat oświecenia

5 lutego 2019 | Kevin DeYoung

Są pewne schematy myślowe tak leniwe, przewidywalne i przerysowane, że mogą z pożytkiem służyć jako sygnały, iż autor prawdopodobnie nie bardzo wie, o czym mówi. Mam na myśli ludzi, którzy rozwodzą się nad greckim i hebrajskim sposobem myślenia. Albo tych, którzy wyobrażają sobie, że nie ma żadnych problemów społecznych, którym nie dałoby się zaradzić zastępując…

Czytaj

Semper reformanda w kontekście historycznym

16 stycznia 2019 | Robert Godfrey

Fraza ecclesia reformata, semper reformanda (kościół reformowany, stale się reformujący) jest używana tak często, że stała się motto lub sloganem. Przytaczano ją na poparcie zaskakująco szerokiego spektrum teologicznych i kościelnych programów oraz idei. Badacze ustalili, że wywodzi się ona z pobożnościowej książki napisanej przez Jodocusa van Lodensteina w 1674 roku. Van Lodenstein nie miał żadną miarą…

Czytaj

Reformowani, kalwiniści, kalwini, czyli jeszcze o słowach

1 stycznia 2019 | Filip Sylwestrowicz

Wytrwali czytelnicy tego blogu pewnie doszli już do wniosku, że niejednoznaczność pojęć religijnych jest moją obsesją. Na samym początku pisałem o problemach z definiowaniem takich terminów jak „ewangelicyzm”, „ewangelikalizm” oraz „ewangeliczne chrześcijaństwo”. Trochę później zastanawiałem się nad tym, jak różnie używamy słowa „liberalizm” w kontekście teologii. Wreszcie w czerwcu ubiegłego roku narzekałem na to, że „fundamentalizm” stał…

Czytaj

Recenzja: Przewodnik po teologii

20 grudnia 2018 | Filip Sylwestrowicz

James I. Packer, Przewodnik po teologii. Krótko o najważniejszych prawdach chrześcijaństwa, Słowo Prawdy i Wydawnictwo CLC, Warszawa, 2018. J. I. Packer jest teologiem anglikańskim, który wywarł duży wpływ na ruch ewangelikalny w XX wieku. W Polsce jest znany przede wszystkim ze swojej książki „Poznawanie Boga” wydanej przez Słowo Prawdy w 1989 roku, na świecie także…

Czytaj

Sprawca wiary

5 grudnia 2018 | Sinclair Ferguson

Moje ostatnie spotkanie z profesorem Johnem Murrayem – którego pismom i osobistemu wpływowi dużo zawdzięczam, podobnie jak wiele innych osób – szczególnie zapadło mi w pamięć. Jedną z przyczyn było to, że zadałem mu pytanie, na które odpowiedział: „To jest trudne pytanie!” Jako trochę niepewny młody człowiek poczułem ulgę, że moje pytanie nie było całkiem…

Czytaj

Jak czytać Biblię #4: Pułapki w korzystaniu ze słowników

28 listopada 2018 | Filip Sylwestrowicz

Chociaż możemy z powodzeniem czytać Pismo Święte w przekładach na język ojczysty, wnikliwy czytelnik często odczuwa potrzebę zapoznania się z oryginałem. Jednym z pierwszych narzędzi, po które sięga, jest rzecz jasna słownik greki lub hebrajskiego. Dzięki błogosławieństwom technologii dostęp do nich jest dziś bardzo prosty. Na przykład darmowy program STEP Bible po kliknięciu na każde słowo…

Czytaj

Doktryna Trójcy nie jest sprzecznością

21 listopada 2018 | R. C. Sproul

Doktrynę Trójcy tradycyjnie definiuje się tak: Bóg to jeden byt 
W trzech osobach Tyle razy słyszałem próbę określenia tej definicji jako “sprzeczność”, że straciłem już rachubę. Dlaczego jest ona nazywana sprzecznością? Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, by zakładać, że jedna istota to zawsze jedna osoba. Takie założenie – choć słuszne w wielu przypadkach – nie jest konieczne…

Czytaj

Błędna historia

6 listopada 2018 | Carl Trueman

Do największych, chociaż pozornie niewidocznych, zagrożeń dla chrześcijańskiego myślenia w dzisiejszych czasach należy błędna historia. Może ona zabić podobnie jak czad – nie zauważysz tego, zanim nie będzie za późno. Błędna historia przybiera różne postaci. Najbardziej oczywistą i wywierającą największy wpływ jest to, co forsuje kultura popularna. Głównymi winowajcami są tu filmy. Urok współczesnego kina jest…

Czytaj

Ksiądz-uczony

26 października 2018 | Philip Ryken

Według Jana Kalwina nie było w Kościele wielu spraw pilniejszych niż reforma duszpasterstwa. Księża od stuleci wykazywali szokującą nieznajomość Pisma Świętego, co dyskwalifikowało ich do głoszenia Ewangelii. Jak powiedział Kalwin w debacie z pewnym kardynałem katolickim (niby występując w obronie protestantyzmu przed Bogiem): „Ci, których uważano za przywódców w wierze, ani nie rozumieli Twego słowa,…

Czytaj

Jak czytać Biblię # 3: Tło historyczno-kulturowe

8 października 2018 | Filip Sylwestrowicz

Chociaż przesłanie Pisma Świętego jest ponadczasowe, to jednak poszczególne jego księgi powstały w konkretnym miejscu i czasie. Zarówno ich autorzy, jak i pierwotni odbiorcy żyli w świecie, który różnił się znacznie od naszego. Żeby dobrze zrozumieć Biblię, musimy więc poznać rzeczywistość, w jakiej powstała. Im więcej będziemy wiedzieli o geografii starożytnego Izraela, kalendarzu żydowskim, zwyczajach…

Czytaj

Jak czytać Biblię #2: Kontekst

17 września 2018 | Filip Sylwestrowicz

Na pewno nie raz mieliśmy styczność z Pismem Świętym w formie krótkiego cytatu. Chrześcijanie wysyłają sobie czasem wersety z Biblii, które zawierają pokrzepiającą myśl. Urywki z Pisma Świętego są też w rozmaitych celach przytaczane w literaturze religijnej i świeckiej. Krótsze i dłuższe fragmenty Biblii są wykorzystywane w liturgii poszczególnych kościołów. Nie ma w tym wszystkim oczywiście nic niewłaściwego…

Czytaj

Recenzja: In Search of Ancient Roots

3 września 2018 | Filip Sylwestrowicz

Kenneth J. Stewart. “In Search of Ancient Roots: The Christian Past and the Evangelical Identity Crisis”, Londyn 2017. Dwa lata temu pojechałem na niedużą konferencję, której uczestnikami byli w większości studenci biblistyki lub teologii pochodzący z rozmaitych kościołów protestanckich. Pośród nich była para narzeczonych, którzy opuścili kościół baptystyczny i konwertowali na rzymski katolicyzm. Kolejnych dwóch…

Czytaj

Jak czytać Biblię #1: Dlaczego warto to robić?

21 sierpnia 2018 | Filip Sylwestrowicz

Wstęp Reformacja protestancka postawiła w centrum swojego zainteresowania Pismo Święte. Ono było dla reformatorów najwyższym autorytetem, według którego powinno być oceniane nauczanie i praktyka kościoła. Co więcej to Słowo Boże jest w teologii protestanckiej podstawowym środkiem łaski, za pomocą którego Bóg wzbudza w sercach ludzi zbawczą wiarę. Przekonaniom tym reformatorzy dawali wyraz zarówno na polu…

Czytaj

Słowo, woda, wieczerza. Dzieło Ducha Świętego.

9 sierpnia 2018 | Michael Horton

Tragedia obecnych dyskusji na temat działania Ducha Świętego we współczesnym kościele oraz w naszym życiu polega między innymi na tym, że zawęziliśmy jego obszar. Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest często łączona nieomal wyłącznie z: (1) wprowadzaniem zbawienia w życie człowieka (odrodzeniem i uświęceniem); (2) bezpośrednimi, natychmiastowymi i niespodziewanymi działaniami w nas samych, które pomijają wszelkie…

Czytaj

Katolickość reformacji

1 sierpnia 2018 | Filip Sylwestrowicz

Każdego tygodnia powtarzam w kościele słowa: „wierzę w (…) święty kościół powszechny”. Nieraz przy tej okazji zaczynam rozmyślać nad tą prawdą wiary chrześcijańskiej. Wyznaję wiarę w kościół powszechny (z greki: katolicki), jednak na co dzień przedstawiam się jako protestant, a nie katolik. Protestantyzm jest często postrzegany – także przez samych protestantów – jako nowy ruch…

Czytaj

Czy Łaska ma się dobrze i żyje wśród nas?

18 lipca 2018 | Gerhard H. Visscher

Nie, nie mam na myśli pani obdarzonej takim imieniem, ale najbardziej łaskawą panią, jaka kiedykolwiek istniała: naukę mówiącą, że zbawienie i życie nie przychodzą do nas w żaden inny sposób, jak tylko przez łaskę. Co więcej przychodzą wyłącznie dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa. Czy ta doktryna żyje wśród nas? Mam nadzieję, że tak, ale czasem mam wątpliwości. Wydaje…

Czytaj

Boży lud przymierza

11 lipca 2018 | Sinclair Ferguson

Boże przymierzowe zobowiązanie wobec jego ludu, które zawarł za pomocą następujących po sobie obietnic potwierdzonych przysięgą, jest rusztowaniem, w ramach którego buduje swój kościół. Nadaje mu ono kształt oraz kieruje jego wzrostem. Jednak kościół – podobnie jak średniowieczna katedra – jest wznoszony przez wieki i – jak w wielkiej książce – opowieść o nim dzieli się…

Czytaj

Polityczne implikacje Lutrowego „kapłaństwa wszystkich wierzących”

4 lipca 2018 | Jordan Ballor

Poważany historyk Thomas A. Brady Jr. pewnego razu zauważył, że „rola Marcina Lutra w historii myśli politycznej jest niewielka”. Zwykle Lutra przedstawia się jako tworzącego teologiczne uzasadnienie dla powstania absolutyzmu politycznego. Jak pisze Quentin Skinner „nie ma wątpliwości, że najważniejszym wkładem luterańskiej teorii politycznej we wczesnonowożytnej Europie była zachęta i legitymizacja dla powstawania zjednoczonych monarchii absolutnych”….

Czytaj

Medium i przekaz w reformacji Lutra

27 czerwca 2018 | Andrew McGinnis

Recenzja książki: Andrew Pettegree, „Marka Luter. Rok 1517, druk i początki reformacji”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017. Gdy zbliżał się rok 1617 – setna rocznica początku reformacji – protestanckie Niemcy zalała powódź publikacji okolicznościowych oraz edukacyjnych. Pomiędzy nimi znaleźć można było kazania, sztuki, modlitwy, hymny oraz, rzecz jasna, przedruki dzieł Marcina Lutra. To, że zbliżającej…

Czytaj

Boża suwerenność i chwała

18 czerwca 2018 | Derek Thomas

Bóg jest suwerenny w dziełach stworzenia, opatrzności, odkupienia oraz sądu. To przekonanie jest centralne dla wiary chrześcijańskiej, a zwłaszcza dla teologii reformowanej. Bóg jest Królem i Panem wszystkiego. Inaczej mówiąc: nic nie dzieje się, jeżeli Bóg nie chce tego, nie chce tego zanim to się wydarzy i nie chce, aby wydarzyło się to dokładnie w taki…

Czytaj

Teologia reformowana vs hiper-kalwinizm

11 czerwca 2018 | Michael Horton

W dzisiejszych czasach zanim zwykły chrześcijanin nauczy się, czym naprawdę jest teologia reformowana (tj. kalwinizm), na ogół musi się najpierw nauczyć, czym ona nie jest. Jej krytycy często definiują ją nie na podstawie tego, czego w rzeczywistości uczy, ale na podstawie tego, co uważają za jej naturalne logiczne konsekwencje. Co gorsza niektórzy hiper-kalwiniści postępują podobnie. W obu…

Czytaj

Problemy z fundamentalizmem

4 czerwca 2018 | Filip Sylwestrowicz

W ubiegłym roku pisałem o trudnościach ze zdefiniowaniem pojęcia „liberalizm”. Jeżeli jednak w potocznym języku chętnie szufladkujemy wszystkich znajdujących się teologicznie bardziej „na lewo” niż my sami jako „liberałów”, to w podobny sposób często nazywamy wszystkich mających bardziej konserwatywne od nas przekonania „fundamentalistami”. Obydwu pojęć używa się jako negatywnych łatek, które często mają za zadanie zmarginalizować znaczenie…

Czytaj

Predestynacja i opatrzność

28 maja 2018 | Tomasz Pieczko

Sola gratia, tylko z łaski, to zasada protestancka, która tłumaczy główną troskę ze strony Reformatorów o zaznaczenie, że wszystkie rzeczy zależą fundamentalnie od łaski Bożej. Tak jak wzywa On do istnienia wszystko, co wcześniej nie istniało, stwarzając je z niczego, podobnie też Bóg ożywia umarłych (por. Rz 4,17). Zbawia On grzesznika bez zakładania jakiejkolwiek jego…

Czytaj

Jak zmieniłem zdanie: Znaczenie teologii opartej o creda

1 maja 2018 | Charles Arand

Odkąd przybyłem do Concordia Seminary pozostaję zainteresowany tym, jak możemy wykorzystywać dziedzictwo naszych pism konfesyjnych w życiu dzisiejszego Kościoła. W tym celu starałem się odkryć ich założenia, teologiczne priorytety oraz schematy myślowe, które mogłyby pokierować naszą współczesną refleksją teologiczną w kwestiach, które nie były rozważane w szesnastym wieku. Podczas mojej pracy zorientowałem się, że moją uwagę przykuwają nie tylko luterańskie…

Czytaj

W tym co najważniejsze jedność, w pozostałych sprawach wolność, we wszystkim życzliwość

18 kwietnia 2018 | Mark Ross

Wybitny dziewiętnastowieczny historyk kościoła Philip Schaff nazwał tytułowe powiedzenie „sloganem chrześcijańskich rozjemców”. Chociaż często przypisuje się to powiedzenie wielkim myślicielom takim jak Augustyn, w rzeczywistości pochodzi od mało znanego niemieckiego teologa luterańskiego z pierwszej połowy siedemnastego wieku – Rupertusa Meldeniusa. Fraza ta pojawia się w traktacie na temat jedności chrześcijańskiej napisanym (ok. 1627 roku) podczas Wojny…

Czytaj

Wzrost dany przez Boga

11 kwietnia 2018 | Mark Dever

Każdy chciałby, żeby jego kościół wzrastał liczebnie. Kiedy przez jakiś czas tak się nie dzieje, zaczyna się poszukiwanie winnych. Niektórzy mówią: „tablica informacyjna przed kościołem jest za stara”. Inni dochodzą do wniosku, że działania ewangelizacyjne zboru są zupełnie nietrafione. Jeszcze inni biją się w piersi i twierdzą, że nie są dostatecznie przyjaźni dla gości. Kaznodzieja, przywódcy, sąsiedztwo…

Czytaj

Dlaczego ewangelikałowie myślą, że nienawidzą liturgii?

4 kwietnia 2018 | D. G. Hart

Często wyjaśnia się świat amerykańskiego protestantyzmu, dzieląc go według sposobu odprawiania nabożeństwa. Składa się on zatem z kościołów liturgicznych i nieliturgicznych. Wspólnoty liturgiczne rozpoznaje się po używaniu modlitewnika, ustalonej formie nabożeństwa, stroju pastora odmiennym od ubrań wiernych (todze lub albie), praktykowaniu procesyjnego wejścia na początku nabożeństwa oraz uroczystego wyjścia pod jego koniec, cotygodniowej Wieczerzy Pańskiej…

Czytaj

Możemy mieć udział w ofierze Chrystusa i we wszystkich jego darach

29 marca 2018 | Kevin DeYoung

Nie jestem znany ze skłonności do płaczu. Nieczęsto okazuję wzruszenie w obecności parafian. Zdarzyło mi się to jednak pewnego razu przy czytaniu z Katechizmu Heidelberskiego przed komunią. Katechizm pyta: „Dlaczego Wieczerza Pańska ma ci przypominać i jednocześnie upewniać cię, że masz swój udział w jedynej ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa i we wszystkich jego darach?” Oto jak brzmi odpowiedź:…

Czytaj

Chrześcijaństwo konfesyjne: wczorajsza reformacja dla dzisiejszej reformacji

21 marca 2018 | Chad Van Dixhoorn

Muszę wyznać, że znaczenie słowa „wyznawać” nie zawsze jest jasne. Używamy go, kiedy przyznajemy, że mogliśmy się bardziej postarać, lub kiedy wyznajemy, że zrobiliśmy coś złego. W miejscach gdzie oddanie Chrystusowi jest widziane niechętnie, albo wręcz jest nielegalne, wyznawanie chrześcijaństwa jest równoznaczne z przyznawaniem się do przestępstwa – przynajmniej w oczach naszych przeciwników. Poprzez chrześcijaństwo…

Czytaj

Jaki jest charakter władzy pastora – prezbiteriański punkt widzenia

14 marca 2018 | Kevin DeYoung

Wczoraj organizacja 9Marks wydała nowe pismo pod tytułem: „Authority: God’s Good and Dangerous Gift” („Władza: dobry i niebezpieczny dar Boży”). Zawsze chętnie czytam ich pisma i nie inaczej było tym razem. Na potrzeby jednego z artykułów, 9Marks poprosiło trzech pastorów z różnych wyznań o napisanie odpowiedzi na pytanie: na czym polega władza pastora? Poniżej przedstawiam…

Czytaj

Discovering Reformed Theology through the Old Testament

9 marca 2018 | Filip Sylwestrowicz

„Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the Scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, „In you shall all the nations be blessed”.  Gal 3:7-8, ESV It was only a few years ago that these words turned my…

Czytaj

Zwykłe środki wzrostu

5 marca 2018 | Ligon Duncan

Dzisiejsze czasy są pełne zamieszania i dezorientujące dla konfesyjnych chrześcijan. (Konfesyjnymi chrześcijanami są ci, którzy jako wspólnota podejmują publiczne zobowiązanie do bycia wiernymi biblijnemu nauczaniu i praktyce, tak jak są one wyjaśnione w wielkich wyznaniach wiary reformacji.) Jesteśmy świadkami ostatnich chwil agonii liberalizmu teologicznego, wzrostu ruchu zielonoświątkowego, początków tak zwanego „emerging church” i zupełnej dezorientacji…

Czytaj

Dziedzictwo Charlesa Finneya

21 lutego 2018 | Michael Horton

Jerry Falwell nazywa go „jednym z moich bohaterów i nie tylko moich, ale i wielu innych ewangelikałów, włączając w to Billy’ego Grahama”. Pamiętam jak przechadzałem się jakiś czas temu po Billy Graham Center i przyglądałem się, jaką czcią darzony jest Finney w tradycji ewangelikalnej. To wrażenie wzmacniają jeszcze wspomnienia z pierwszych zajęć z teologii, które…

Czytaj

Kościół i Izrael

14 lutego 2018 | Michael Horton

„Centrum wszystkich zapowiedzi prorockich stanowi państwo Izrael”, wieszczy Hal Lindsey. 14 maja 1948 roku Izrael stał się ponownie państwem i jak pisze Lindsey: „Z tego powodu jestem przekonany, że jesteśmy teraz w wyjątkowym czasie, który został jasno i precyzyjnie przewidziany przez proroków hebrajskich. Wobec tego wszystkie spośród rozmaitych proroctw wypełnią się w tym pokoleniu.” Dyspensacjonaliści…

Czytaj

Ewangelicyzm jest liberalny?

5 lutego 2018 | Filip Sylwestrowicz

Możliwe, że wielu ewangelikom samo stwierdzenie: „ewangelicyzm jest liberalny”, wydałoby się niezrozumiałe. Słowo „liberalny” kojarzy się nam pewnie bardziej z polityką niż z religią, a przecież wyznanie ewangelickie nie jest jednoznaczne z jakimiś konkretnymi przekonaniami politycznymi. Jednak w pewnych kręgach chrześcijańskich – zwłaszcza we wspólnotach określanych w Polsce jako „ewangeliczne” – słowo „liberalny” używane jest…

Czytaj

Grzech i zbawienie

24 stycznia 2018 | Robert Godfrey

„Czemu musimy mówić tyle o grzechu? Powinniśmy skupiać się po prostu na Bożej miłości.” Ten komentarz nie wyszedł z ust oddanego liberała. Przeciwnie, wypowiedziała go kobieta należąca do ewangelikalnego kościoła, która zapisała swoje dzieci do reformowanej szkoły chrześcijańskiej. Wydaje się, że nie za bardzo zrozumiała, czym wyróżnia się kalwinizm. Niestety ten komentarz nie jest po…

Czytaj

John Knox

17 stycznia 2018 | Sinclair Ferguson

Odwiedzając Szkocję w 2014 roku, trudno byłoby uwierzyć, że pięćset lat temu ten kraj mógł być prowincjonalny. A jednak pewien szesnastowieczny pisarz mógł, nie obawiając się sprzeciwu, opisać ją jako: „kraniec świata oddzielony od społeczności ludzkiej … nieomal poza granicami siedzib rodzaju ludzkiego”. Była jednak jedna rzecz, która łączyła Szkocję z początku XVI wieku z resztą…

Czytaj

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie: wywiad z ks. Rimasem Mikalauskasem

10 stycznia 2018 | Tolle Lege

Tolle Lege: Czy mógłbyś nam opowiedzieć o historii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Litwie? Rimas Mikalauskas: Początki naszego kościoła sięgają reformacji w szesnastym wieku oraz czasów, kiedy Polska i Litwa były jednym państwem. Jednak to państwo było niejednorodne, w Wielkim Księstwie Litewskim prawo regulowały Statuty litewskie. Zgodnie z nimi kościół reformowany na Litwie miał większe prawa dotyczące własności…

Czytaj

Teologiczne uzależnienie protestantyzmu poza Ameryką

27 grudnia 2017 | Filip Sylwestrowicz

Trudno byłoby przecenić wpływ amerykańskiego chrześcijaństwa na konserwatywny protestantyzm poza Stanami Zjednoczonymi. Rzecz jasna mówiąc o protestantyzmie poza Ameryką, dopuszczam się dużego uproszczenia. Protestantyzm ma różne oblicza w krajach bogatych i biednych, tradycyjnie ewangelickich oraz historycznie katolickich czy prawosławnych. Nie twierdzę bynajmniej, że moje specyficznie polskie doświadczenia są satysfakcjonującą podstawą do wypowiadania się na temat sytuacji w…

Czytaj

Na chwałę ludzi

20 grudnia 2017 | Derek Thomas

Otrzymałem dziś e-mail od mojego przyjaciela Petera Jonesa, który z pewnością jest znany wielu osobom z Pierwszego Kościoła Prezbiteriańskiego. Wspomniał w nim swoje spotkanie z kardynałem Ratzingerem (obecnie papieżem Benedyktem XVI), które miało miejsce w Watykanie jakieś dwadzieścia lat temu. Peter opisał mi jak podarował mu oprawiony w skórę egzemplarz „Nauk religii chrześcijańskiej” Kalwina. Wyobraźcie to…

Czytaj

Co znaczy semper reformanda oraz czego nie oznacza?

13 grudnia 2017 | Carl Trueman

Istnieje wiele znanych fraz, z którymi każdy by się zgodził. Przychodzi mi na myśl na przykład: „dobrze by było pokonać problem ubóstwa na świecie”. Ciekawe jest naturalnie, że chociaż wielu ludzi zgodziłoby się z tak wyrażonym przekonaniem, to mieliby skrajnie odmienne zdania co do tego, jak osiągnąć ten cel. Niektórzy argumentowaliby na rzecz zmniejszenia regulacji…

Czytaj

Psałterz Poznański: wywiad z Andrzejem Polaszkiem

6 grudnia 2017 | Tolle Lege

Tolle Lege: Przede wszystkim gratulujemy wydania pierwszych pięćdziesięciu psalmów i czekamy na więcej. Czy mógłbyś nam opowiedzieć w paru słowach, czym jest Psałterz Poznański? Andrzej Polaszek: Dziękuję. Pracujemy intensywnie nad tym, żeby całość ukazała się w roku 2020. Psałterz Poznański to projekt, który ma na celu odnowienie zwyczaju śpiewania psalmów w kościołach ewangelicznych i chrześcijańskich…

Czytaj

Niewinność i łaska według cenionego purytańskiego teologa Matthew Henry’ego

27 listopada 2017 | Theodore Van Raalte

Sięgając po komentarze Matthew Henry’ego niewątpliwie wzbogacamy naszą lekturę Biblii. Możemy w nich znaleźć takie perełki jak opis Ewy jako korony stworzenia, stworzonej jako uwieńczenie wszystkiego: “Jeżeli mężczyzna jest głową, to ona jest koroną … Mężczyzna był udoskonalonym prochem, ale kobieta była podwójnie udoskonalona.” Dalej, komentując to, że Ewa została stworzona z żebra Adama, dodaje tę oryginalną uwagę: “nie…

Czytaj

Upamiętniamy reformację, ale co świętujemy?

20 listopada 2017 | Carl Trueman

Październik to miesiąc kiedy jako specjalista od reformacji nie mogę narzekać na brak zajęć. W miarę jak zbliża się rok 2017 i 500 rocznica protestu Lutra przeciw odpustom, mój kalendarz coraz bardziej się wypełnia. Pojawia się jednak pytanie: ewangelikałowie zapewne będą upamiętniać reformację w 2017 roku, ale co tak naprawdę będą świętować? Jeżeli jesteś na przykład baptystą, to że…

Czytaj

Jakub Arminiusz i współczesny arminianizm: wywiad z Damianem Dorockim

13 listopada 2017 | Tolle Lege

Niewiele sporów teologicznych wywarło tak głęboki wpływ na protestantyzm jak kontrowersja wokół interpretacji doktryny predestynacji przez Jakuba Arminiusza. Dyskusja, która rozegrała się w siedemastym wieku w kościele reformowanym w Holandii, po dziś dzień nie przestaje wzbudzać emocji również w innych kościołach. O teologii Arminiusza oraz współczesnym arminianizmie rozmawiamy dziś z Damianem Dorockim – doktorantem Wydziału Teologicznego…

Czytaj

Modne przywództwo

7 listopada 2017 | Michał Rogatko

Problematyka związana z przywództwem stała się w ostatnich latach w Polsce tematem niesłychanie modnym. W firmach, fundacjach, polityce i w kościołach. Stała się wręcz obiektem swoistego uwielbienia. Takim fetyszem – w katalogu metod na życie i karierę – w latach 80. XX wieku były firmy zagraniczne, polonijne i wszystko, co miało kontakt z zagranicą. W…

Czytaj

Protestantyzm przegrał – wygrali radykałowie

17 października 2017 | Michael Horton

Pięćsetlecie reformacji protestanckiej stało się powodem do zamieszania, które często było po prostu pustą paplaniną. 31 października 2016 roku podczas wspólnego nabożeństwa w Lund w Szwecji papież Franciszek oraz przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej przekazali sobie ciepłe pozdrowienia. Ks. Martin Junge, sekretarz generalny tej organizacji, powiedział w komunikacie prasowym przy tej okazji: „Żywię głębokie przekonanie, że działając…

Czytaj

Ewangeliczny, ewangelicki czy ewangelikalny?

10 października 2017 | Filip Sylwestrowicz

Rozbicie współczesnego protestantyzmu na rozmaite nurty wyznaniowe oraz dalsze podziały w ramach poszczególnych konfesji wymuszają na wszystkich chcących o nim mówić poszukiwanie terminów, które wyostrzą często nie do końca jasną klasyfikację poszczególnych kościołów i nurtów. Zadanie to nie jest jednak oczywiście łatwe chociażby ze względu na zawiłości historii protestantyzmu. Poszukiwanie terminów nie odbywa się wyłącznie w ramach…

Czytaj

Wiara szuka zrozumienia

29 września 2017 | Tolle Lege

Wyznaję, Panie, i dziękuję za to, że stworzyłeś we mnie ten twój obraz, bym pamiętając o tobie, o tobie myślał i ciebie kochał! Został on jednak do tego stopnia zamazany naporem występków, tak bardzo zaciemniony oparami grzechów, iż nie może czynić tego, do czego został uczyniony, jeżeli ty go nie odnowisz i nie naprawisz. Nie…

Czytaj