Instytut Tolle Lege

Instytut Tolle Lege dołączył do Refo500

1 grudnia nasz Instytut stał się członkiem międzynarodowej platformy „Refo 500” skupiającej obecnie ponad 120 uniwersytetów, muzeów, bibliotek, miast i centrów kultury, które zajmują się badaniami naukowymi i działalnością kulturalną oraz społeczną związaną z reformacją i szerzej – reformami religijnymi w XVI wieku i później. Do grona członków należą instytucje zarówno protestanckie, katolickie jak i te nie mające powiązań religijnych. Przystąpiły do niej również całe miasta.

Poza naszym instytutem należą do niej w Polsce m. in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, a za granicą takie uczelnie jak Boston University, Westminister Theological Seminary (East and West), Southern Baptist Theological Seminary itd.

Logo organizacji Refo500, do której przyłączył się Instytut Tolle Lege

Korzyści

Członkostwo naszego instytutu na platformie Refo500 pozwoli na promocję naszych spotkań i publikacji na arenie międzynarodowej, a także ułatwi dostęp do wydarzeń organizowanych przez inne instytucje członkowskie.

Więcej informacji

Więcej informacji i aktualności można znaleźć na stronie Refo500. Osobą odpowiedzialną za kontakt z organizacjami w Refo500 jest dr Dariusz M. Bryćko:

Dariusz.Brycko[@]TolleLegeInstitute.org

Obraz Jana Kalwina, wiszący w Instytucie Tolle Lege

Instytut Tolle Lege

Wiara szuka zrozumienia

Instytut Tolle Lege jest fundacją upowszechniającą wiedzę o teologii i historii Reformacji.

Fundacja została założona w Stanach Zjednoczonych w roku 2007, a od roku 2016 jest także obecna w Polsce. Głównym statutowym celem jej działalności jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii, teologii, kulturze i sztuce Reformacji XVI—XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem historycznych konfesji Kościołów nurtu ewangelicko-reformowanego i prezbiteriańskiego. W tym celu Instytut prowadzi czytelnię oraz księgarnię.

Rozum

Reformacja jako przedmiot badań przez długie lata pozostawała poza obszarem szerszej refleksji polskiego środowiska naukowego. W przeddzień 500-letniej rocznicy wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze przeżywa swój renesans.

Instytut Tolle Lege wychodzi naprzeciw temu rosnącemu zainteresowaniu, udostępniając szeroki zakres polskich i anglojęzycznych materiałów przydatnych badaczom. Literatura przedmiotu i źródła obejmują zarówno Reformację w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (silniejszą niż można by dziś sądzić), jak i na świecie.

Wiara

Instytut służy również czytelnikom zainteresowanym poznaniem bogatego dziedzictwa reformowanej duchowości i teologii. Kompletny zbiór najważniejszych dokumentów konfesyjnych, prac teologicznych i pobożnościowych umożliwia naszym gościom spotkanie z duchowym światem Reformacji i powstałych w jej wyniku wyznań historycznych. Nasi goście mogą zetknąć się także z dziedzictwem protestanckiej kultury i sztuki w postaci śpiewników, materiałów katechetycznych, beletrystyki, poezji, a także klasyki literatury anglosaskiej.

Konfesyjna teologia protestancka

Teologia systematyczna, historyczna, filozoficzna oraz moralna; dzieła dawnych oraz współczesnych teologów reformowanych.

Reformatorzy i historia Kościoła

Od Ojców Kościoła, przez pisma i historię Reformacji europejskiej oraz polskiej, aż po dzieje historycznych konfesji reformowanych.

Komentarze i pomoce biblijne

Szeroki zbiór protestanckich komentarzy Pisma Świętego oraz innych narzędzi egzegetycznych i hermeneutycznych; słowniki, konkordancje, atlasy, itd.

Reformowana duchowość

Traktaty pobożnościowe, katechizmy, śpiewniki, psałterze, modlitwy, oraz inne czołowe teksty protestanckiej (szczególnie reformowanej) kultury.

Czytelnia

Zbiory biblioteczne

Nasz księgozbiór obejmuje ponad 3000 książek. Ogromną część stanowią pozycje dotychczas nieznane, bądź niedostępne w Polsce. Na miejscu można również nabyć książki wydane przez Instytut i inne wydawnictwa.

Oferujemy na miejscu

Czytelnia funkcjonuje na zasadzie wolnego dostępu: goście mogą swobodnie przeglądać zbiory, a pracownicy Instytutu służą pomocą w razie trudności. Na miejscu można przeprowadzić kwerendę, skorzystać z kserokopiarki lub skanera oraz wypić kawę lub herbatę.

Czytelnia Instytutu Tolle Lege

Godziny otwarcia

Wtorek, Środa, Piątek 10–17
Czwartek 10–20
Sobota 12–17

Adres i dojazd

  • Intytut Tolle Lege
  • ul. Mińska 62 lok. 5
  • 03-828 Warszawa

Siedziba Instytutu położona jest na Pradze-Południe, niedaleko Uniwersytetu SWPS i Soho Factory oraz zaledwie 20 minut (2,5 km) od centrum Warszawy. Tuż obok znajduje się przystanek autobusowy Mińska, oddalony o 3 przystanki od Dworca Wschodniego (linie 123, 173, 202).

Nieco dalej — 10 minut piechotą — znajduje się przystanek tramwajowy Gocławska, gdzie kursują linie 3, 6 i 26.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Działalność wydawnicza

Poza udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, Instytut wydaje także tłumaczenia klasyki dzieł reformowanych.

„Purytanie”

To nasza pierwsza publikacja przybliżająca polskiemu czytelnikowi postacie duchownych purytańskich XVI-XVIII w., ich życiorysy i najważniejsze dzieła.

Nieoceniony przewodnik po świecie purytanów, którzy w znacznej mierze ukształtowali amerykański system wartości. Każdy, kto chce poznać korzenie Ameryki i jej ambiwalentnego stosunku do angielskiej metropolii, powinien znaleźć miejsce dla tego tomu w swej podręcznej biblioteczce. Trzeba też docenić staranność edycji, godnie współbrzmiącą z purytańską etyką pracy doskonałej.

Prof. Zbigniew Lewicki — Uniwersytet Warszawski, autor „Historii cywilizacji amerykańskiej 1607-1789”

Księgarnia Wydawnictwa Tolle Lege

Jeden z wykładów organizowanych przez Instytut Tolle Lege

Działalność naukowa

Instytut organizuje również wykłady, warsztaty oraz konferencje naukowe poświęcone Reformacji i protestantyzmowi.

Tłumacząc ważne teksty reformowane na polszczyznę, Instytut Tolle Lege realizuje istotną misję. Polska wydała na świat w czasach Reformacji wybitnych protestantów, jednak w późniejszych wiekach uległa dominacji rzymskiego katolicyzmu. Tolle Lege pomaga skorygować tę teologiczną nierównowagę, dostarczając myślącym chrześcijanom wartościowe historyczne zasoby.

Dr Carl Trueman, Westminster Theological Seminary, Philadelphia, PA

Władze Fundacji

Nad działaniami Instytutu Tolle Lege sprawuje pieczę sześcioosobowa Rada Fundacji, w skład której wchodzą: Steven W. Auld, Kenneth B. Wingate, Paul Fields, Gordon S. Query, David J. Van De Water oraz Michał Rogatko.

Prezesem Fundacji jest ks. dr Dariusz M. Bryćko, absolwent Calvin Theological Seminary i duchowny Reformowanego Kościoła Prezbiteriańskiego (Associate Reformed Presbyterian Church).

Instytut zatrudnia jako stażystę Filipa Łapińskiego, studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Rady Fundacji Instytutu Tolle Lege, ks. dr Dariusz M. Bryćko